top of page

SH-test för en friskare ras!

SH-testa berner är det viktigt?

SH-testet har nu funnits i tio år. Den har kompletterats med avelsverktyget HSIMS, som finns på Antagenes hemsida och är kostnadsfri att använda i avelplaneringen.

      Vi vet alla att våra berner ofta drabbas av cancer, en av dessa cancersjukdomar är Histiocytärt sarkom. Vilket drabbar 15% av våra berner.

      Nog vill vi att fler skall kunna få njuta av en veteran i framtiden. Då kanske det inte hjälper med att visa bilder på att det finns veteraner utan att också jobba med orsaken till att bara 30% av våra hundar uppnår 10 år.

      Nu har vi chansen att förhoppningsvis få fler att uppnå denna aktningsvärda ålder, men det kan vi bara göra tillsammans och endast om alla SH-testar sina avelsdjur, såväl tikar som hanhundar.     

      Varför går det då så trögt, är det för rädslan att få reda på svaret på testen – troligen inte, för alla kan användas i avel och det är mycket viktigt för att behålla avelsbasen. Nu är det extra lovande när vi har HSIMS som hjälpmedel för att hitta en


 

lämplig kombination. Den kombinationen skall naturligtvis ta hänsyn till alla komponenter i en klok avelsplanering.

Jag har undrat länge hur valpköparna tänker om detta när man planerar att köpa en valp.

Här vill jag visa ett exempel på vårt sätt att använda HSIMS i avelsplaneringen.

Att planera inför en kommande parning är naturligtvis att hitta lämpliga hanhundar. När vi som i nedanstående exemplet har hittat hanhundar som vi tycker skulle passa våran tik. Då har vi tagit hänsyn till exteriör, temperament, ED/HD, tidigare sjukdomar i stamtavlan, nackdelar med vår egen tik som vi inte vill dubbla på etc,

Nu är det dags att köra HSIMS för att se hur kombinationerna blir när det gäller sannolikheten i procent av andelen valpar av A, B eller C. Den körningen får bli en del av vår samlade bedömning av val av hanhund.

Vår strävan är att få så många A och så lite C som är möjligt.

Här är resultatet

vi har att ta hänsyn till:

Hanhund1.png

Om våran tik paras med hanhund 1

blir den statistiska kalkylering av avkommorna:

Hanhund2.png

Om våran tik paras med hanhund 2

blir den statistiska kalkylering av avkommorna:

Hanhund3.png

Om våran tik paras med hanhund 3

blir den statistiska kalkylering av avkommorna:

Normalpopulationen i Sverige år 2021

Index A    21%

Index B     44%

Index C     35%

Vår strävan är att få bättre än denna fördelning

Vi anser att alla dessa tre hanhundar

och dess helhet skulle gagna rasen.

Hanhund 3 ger hela 63% A och endast 6% C.

Här blir vårt val hanhund 3.

Även hanhund 2 får ett mycket bra resultat

bättre än normalpopulationen – och skulle

också vara ett bra val.

Vad blev
då resultatet.
2 valpar
och båda
SH-test A

Statistiskt sett så ökar chanserna när man i HSIMS har många procent A att valparna får det också. Men man kan få valpar med C i dessa kombinationer som i det här fallet var 6% chans.

bottom of page